Gasprijs gaat door het dak deze maand, nieuw contract tot wel 500 euro duurder

In een jaar tijd steeg de prijs voor gas met maar liefst 142%. Stroom werd in diezelfde periode 109% duurder. Vooral de laatste maanden is de stijging explosief. Per 1 oktober zijn de vaste tarieven zelfs met 500 euro gestegen.

Een huishouden met een gemiddeld energieverbruik (3500 kWh stroom en 1500 m³ gas) kon eind juni nog een vast contract voor 1 jaar afsluiten voor een jaarbedrag van 2006 euro. Dat is in september opgelopen naar 2570 euro en ligt nu in oktober rond de 3000 euro. Dat komt neer op een energierekening van 250 euro per maand.

3 oorzaken voor een hogere energierekening

  • Economisch herstel: door de coronacrisis daalde vorig jaar de wereldwijde energievraag en lagen de prijzen tijdelijk erg laag. Nu de economie herstelt, stijgen de prijzen weer.
  • Hogere emissierechten: de overheid vraagt meer geld voor rechten om CO2 uit te mogen stoten. Energieproducenten berekenen dat door in de energieprijs, waardoor de inkoop van energie duurder is geworden.
  • Gastekorten: de afgelopen winter en lente waren relatief koud, waardoor we meer gas verbruikt hebben. Verder halen we minder gas uit de bodem in Groningen, terwijl ook de import uit Rusland en Noorwegen achterblijft. Tegelijkertijd stokt de aanvoer van vloeibaar gas (lng) vanuit met name de USA richting Europa, doordat Azië overschakelt van kolen naar gas en een hogere prijs voor lng betaalt. Dat drijft de prijzen op.

Variabele energietarieven omhoog
Op dit moment liggen de variabele tarieven daardoor veelal lager dan de tarieven voor vaste contracten. Daar zal snel een kentering in komen. Op basis van de huidige marktontwikkelingen en de actuele vaste tarieven is de verwachting dat een gemiddeld huishouden met een contract voor onbepaalde tijd per 1 januari 2022 minimaal 550 euro meer zal gaan betalen.

Belastingplannen 2022
In aanloop naar Prinsjesdag was er veel te doen om de energierekening. Zoals verwacht liet het Belastingplan 2022 zien dat de belasting op gas opnieuw omhoog gaat waardoor de gemiddelde energierekening ook daardoor nog eens 20 euro omhoog gaat volgend jaar. Inmiddels heeft het kabinet laten weten meer geld uit te trekken om die verhoging te temperen, hetgeen een verlaging oplevert van 30 euro op jaarbasis voor een gemiddeld huishouden.