FBI publiceert statistieken over haat-misdrijven 2020

Op 30 augustus heeft de FBI "Hate Crime Statistics ,2020" gepresenteerd , de nieuwste compilatie van het Uniform Crime Reporting (UCR) Program over door vooroordelen ingegeven incidenten in het hele land. De 2020-gegevens, ingediend door 15.136 wetshandhavingsinstanties, geven informatie over de misdrijven, slachtoffers, daders en locaties van haatmisdrijven.

Wetshandhavingsinstanties hebben incidentrapporten ingediend met betrekking tot 7.759 criminele incidenten en 10.532 gerelateerde misdrijven als gemotiveerd door vooringenomenheid ten aanzien van ras, etniciteit, afkomst, religie, seksuele geaardheid, handicap, geslacht en genderidentiteit. Houd er rekening mee dat het UCR-programma geen schatting maakt van overtredingen voor de rechtsgebieden van instanties die geen rapporten indienen. Hoogtepunten van over statistieken haatmisdrijven, 2020 volgen. (Vanwege afronding tellen percentage-uitsplitsingen mogelijk niet op tot 100%.)

Slachtoffers van haatmisdrijven

  • Er hebben 7.554 single-bias incidenten plaatsgevonden met 10.528 slachtoffers. Een procentuele verdeling van slachtoffers naar type vooroordeel laat zien dat 61,9% van de slachtoffers het doelwit was vanwege de vooroordelen over ras/etniciteit/afkomst van de daders, 20,5% het slachtoffer werd vanwege de seksuele voorkeur van de daders, 13,4% het doelwit was vanwege de daders ' religieuze vooroordelen, 2,5% werd het doelwit vanwege de vooroordelen over genderidentiteit van de daders, 1% werd het slachtoffer vanwege de vooroordelen van de daders over handicaps  en 0,7% werd het slachtoffer vanwege de gendervooroordelen van de daders.
  • Er waren 205 meervoudige vooringenomen haatmisdrijven waarbij 333 slachtoffers betrokken waren.

Overtredingen per misdaadcategorie

  • Van de 7.426 haatmisdrijven die in 2020 werden geclassificeerd als misdrijven tegen personen, betrof 53,4% intimidatie, 27,6% eenvoudige mishandeling en 18,1% zware mishandeling. Tweeëntwintig (22) moorden en 19 verkrachtingen werden gerapporteerd als haatmisdrijven. De overige 27 haatmisdrijven werden gerapporteerd in de categorie overige.
  • Van de 2.913 haatmisdrijven die zijn geclassificeerd als vermogensdelicten, waren de meeste (76,4%) daden van vernietiging/beschadiging/vandalisme. Diefstal, inbraak, diefstal, diefstal van motorvoertuigen, brandstichting en andere misdrijven waren goed voor de overige 23,6% van de vermogensdelicten.
  • Honderddrieënnegentig (193) extra delicten werden geclassificeerd als misdrijven tegen de samenleving. Deze misdaadcategorie vertegenwoordigt het verbod van de samenleving om deel te nemen aan bepaalde soorten activiteiten, zoals gokken, prostitutie en drugsovertredingen. Dit zijn typisch slachtofferloze misdrijven waarbij eigendom niet het object is.

Kenmerken daders
In het UCR-programma betekent de term bekende dader niet dat de identiteit van de verdachte bekend is; de term geeft eerder aan dat een bepaald aspect van de verdachte werd geïdentificeerd, waardoor de verdachte werd onderscheiden van een onbekende dader. Wetshandhavingsinstanties specificeren het aantal overtreders en, indien mogelijk, het ras van de overtreder of overtreders als groep. Vanaf 2013 begonnen wetshandhavingsinstanties te rapporteren of verdachten minderjarig of volwassen waren, en indien mogelijk ook de etniciteit van de verdachte.

  • Van de 6.431 bekende daders was 55,2% blank en 20,2% zwart of Afro-Amerikaans. Andere rassen waren goed voor de resterende bekende overtreders: 1,1% was Aziatisch, 1,1% was Indiaan of Alaska Native, 0,5% was Native Hawaiian of andere Pacific Islander, en 5,6% was van een groep van meerdere rassen. De race was voor 16,4% onbekend.
  • Van de 5.820 bekende daders van wie etniciteit werd gemeld, was 39,3% niet-Spaans of Latino, 10,7% was Hispanic of Latino en 2,5% behoorde tot een groep met meerdere etniciteiten. Bij 47,5% van deze daders was etniciteit onbekend.
  • Van de 5.915 bekende daders van wie de leeftijd bekend was, was 89,1% 18 jaar of ouder

Waar vinden haatmisdrijven plaats?
Wetshandhavingsinstanties kunnen de locatie van een strafbaar feit binnen een incident met haatmisdrijven specificeren als een van de 46 locatie-aanduidingen. In 2020 vonden de meeste haatmisdrijven (28,3%) plaats in of nabij woningen/woningen. Bijna 20% (19,9) vond plaats op snelwegen/wegen/steegjes/straten/trottoirs, 6,5% vond plaats op parkeerplaatsen/parkeerplaatsen/garages, 4,4% vond plaats op scholen/hogescholen, 3,6% vond plaats in parken/speeltuinen en 3,6% vond plaats in kerken/synagogen/tempels/moskeeën. De locatie werd voor 8,6% van de haatmisdrijven gerapporteerd als anders/onbekend. De overige 25,1% van de haatmisdrijven vond plaats op andere of meerdere locaties.

Procureur-generaal Merrick B. Garland heeft de volgende verklaring afgegeven over de door de FBI gepubliceerde 2020 Hate Crimes Statistics:

"Het voorkomen van en actie ondernemen op haatmisdrijven en haatincidenten is een van de hoogste prioriteiten van het ministerie van Justitie. De FBI-haatmisdaadstatistieken voor 2020 laten zien dat er dringend behoefte is aan een alomvattende reactie.

Vorig jaar was er een 6,1% toename van in rapporten over haatmisdrijven, en in het bijzonder haatmisdrijven gemotiveerd door ras, etniciteit en afkomst, en door genderidentiteit. Deze cijfers bevestigen wat we al hebben gezien en gehoord van gemeenschappen, advocaten en wetshandhavingsinstanties in het hele land. En deze cijfers laten niet de vele haatmisdrijven zien die niet worden gemeld.

Deze statistieken laten een toename zien van haatmisdrijven gepleegd tegen zwarte en Afro-Amerikanen, nu al de groep die het vaakst het slachtoffer wordt. Ze laten met name een toename zien van haatmisdrijven gepleegd tegen leden van de Aziatisch-Amerikaanse Pacific Islander-gemeenschap. Dit bevestigt ook wat we hebben gezien en gehoord door ons werk en van onze partners.

Deze haatmisdrijven en andere op vooroordelen gebaseerde incidenten wekken angst op in hele gemeenschappen en ondermijnen de principes waar onze democratie voor staat. Alle mensen in dit land zouden moeten kunnen leven zonder angst om aangevallen of lastiggevallen te worden vanwege waar ze vandaan komen, hoe ze eruit zien, van wie ze houden of hoe ze aanbidden.

Onze betrokkenheid bij het onderzoeken en vervolgen van haatmisdrijven zit diep geworteld in de oprichting van het departement. Op mijn aanwijzing heeft de afdeling zich opnieuw toegelegd op het bestrijden van onwettige haatdragende daden, onder meer door het verbeteren van de rapportage van incidenten, het vergroten van de opleiding en coördinatie van wetshandhaving op alle overheidsniveaus, prioriteit te geven aan gemeenschapsbereik en beter gebruik te maken van civiele handhavingsmechanismen. Al deze stappen hebben gemeenschappelijke doelstellingen: haatmisdrijven en  op vooroordelen gebaseerde incidenten afschrikken, ze aanpakken wanneer ze zich voordoen, degenen die er het slachtoffer van zijn ondersteunen en de schadelijke effecten die deze incidenten hebben op onze samenleving verminderen.”