WWF doet voorstellen om de vleesconsumptie te verminderen, om de CO2 uitstoot te verminderen

De milieubeschermingsorganisatie WWF (World Wide Fund for Nature- Wereld Natuur Fonds) heeft een studie naar de ecologische gevolgen van onze voeding gepresenteerd en pleit voor een halvering van de consumptie van dierlijke producten.

“De toekomst ligt op ons bord”, luidt de titel van een WWF-studie die woensdag in Berlijn is gepubliceerd en die gaat over de gevolgen van ons huidige voedingspatroon voor de ecologische voetafdruk de mens. Op meer dan een derde van de bewoonbare oppervlakte van de wereld wordt landbouw bedreven. Volgens het WWF is het verantwoordelijk voor 70 procent van het verlies aan biodiversiteit en 80 procent van de ontbossing wereldwijd. Tussen 21 en 37 procent van de totale wereldwijde uitstoot van broeikasgassen is te wijten aan voedsel.

Volgens de studie heeft elke inwoner van de wereld gemiddeld ongeveer 2.000 vierkante meter bouwland. 75 procent hiervan komt voor rekening van de productie van dierlijk voedsel zoals vlees, worst, melk of eieren. Slechts 25 procent wordt gebruikt voor het verbouwen van plantaardig voedsel, zei WWF-adviseur Tanja Dräger de Teran. Een vermindering van de vleesconsumptie is niet alleen om ecologische redenen aan te raden, zegt Dräger de Teran. Om gezondheidsredenen raden diverse voedingvoorlichtingsorganisaties ook aan om de vleesconsumptie te halveren.

De besparing voor het klimaat
Minder vleesconsumptie zou ook de uitstoot van broeikasgassen aanzienlijk verminderen, de WWF heeft dat als volgt voor Duitsland berekent: de gemiddelde consumptie van dierlijk voedsel zoals vlees en worst bedraagt 817 gram per persoon per week. Samen met melk en zuivelproducten eroorzaakt dit momenteel ongeveer 70 procent van de voedingsgerelateerde uitstoot van broeikasgassen.

Als de vleesconsumptie van Duitsers gehalveerd zou worden tot 470 gram per week, zou de ecologische balans er veel beter uitzien: dit zou leiden tot een besparing op de uitstoot van broeikasgassen van ongeveer 56 miljoen ton CO2. Deze rekensom is door te rekenen voor alle landen.

Tips voor de overgang
Het WWF beschouwt consumenten niet als de enige verantwoordelijke om vleesconsumptie te verminderen, maar zou ook graag zien dat de regelgeving via de politiek wordt versterkt, bijvoorbeeld via een belasting op dierlijke producten. Maar daarnaast kan de samenleving ook andere keuzes maken. Tanja Dräger de Teran noemt als voorbeeld  de presentatie van vegetarische en veganistische gerechten in bedrijfskantines. Uit onderzoek is gebleken dat de keuze voor veganistische producten wordt beinvloed of deze gerechten vooraan staan of ergens achteraan. Bovendien riep Dräger de Teran op tot een wijziging van de opleidingseisen voor koks. Die dateren uit de vorige eeuw en bevatten geen veganistisch of vegetarisch dieet: "Als het niet goed smaakt, zullen we mensen niet overhalen om opnieuw na te denken."