Schotland: gewone verkoudheid kan enige bescherming bieden tegen COVID-19

Verkoudheid zou een zekere mate van bescherming kunnen bieden tegen een COVID-19-infectie en dat zou kunnen verklaren waarom kinderen minder snel ernstige symptomen vertonen bij besmetting COVID-19, denken wetenschappers uit Glasgow.

Uit onderzoek is gebleken dat humaan rhinovirus, het virus dat verkoudheid veroorzaakt, een aangeboren immuunrespons veroorzaakt die de replicatie van SARS-CoV-2 in cellen van de luchtwegen lijkt te blokkeren.

In verdere studies toonden wiskundige simulaties aan dat deze virus-virusinteractie een populatiebreed effect zou kunnen hebben en dat een toenemende aantal besmettingen met het rhinovirus het aantal nieuwe COVID-19-gevallen zou kunnen verminderen.

Menselijke rhinovirussen veroorzaken verkoudheid en zijn de meest voorkomende virussen die bij mensen in de luchtwegen worden aangetroffen. Het bevestigt de uitkomsten van een eerder uitgevoerd onderzoek waaruit bleek dat antistoffen tegen verkoudheid, die vaak voorkomen bij kinderen tussen 6-16 jaar, enige bescherming tegen COVID-19 kunnen bieden.

Uit onderzoek waarbij het UCL Great Ormond Street Institute of Child Health (ICH) betrokken was, bleek dat sommige mensen, met name kinderen, antilichamen in hun bloed hebben die reageren op SARS-CoV-2, ondanks dat ze nog nooit met dit virus zijn geïnfecteerd.

Deze antilichamen zijn waarschijnlijk het resultaat van blootstelling aan andere coronavirussen, die een gewone verkoudheid kunnen veroorzaken en die bepaalde overeenkomsten vertonen met SARS-CoV-2, dit kan het antwoord zijn op de vraag waarom kinderen zelden ziek worden door COVID-19.

In de Glasgow-studie infecteerden onderzoekers eerst menselijke luchtwegslijmvliescellen met het virus in het laboratorium, waarbij ze op celniveau de omgeving nabootsten waarin infecties normaal ontstaan.

Vervolgens bestudeerden ze het vermeerderen (groei) van SARS-CoV-2 in deze slijmvliescellen, zowel in aanwezigheid als bij afwezigheid van het rhinovirus.

Professor Pablo Murcia, van het MRC-University of Glasgow Centre for Virus Research, zei: “Ons onderzoek toont aan dat het humaan rhinovirus een aangeboren immuunrespons opwekt in menselijke respiratoire epitheelcellen die de replicatie van het Covid-19-virus, SARS-CoV-2 blokkeert."

Dit betekent dat de afweer zoals deze is veroorzaakt door milde, verkoudheidsvirusinfecties, een zekere mate van tijdelijke bescherming tegen SARS-CoV-2 kan bieden, waarbij de overdracht van SARS-CoV-2 mogelijk wordt geblokkeerd waardoor er zich een minder zwaar ziektebeeld ontwikkelt na een COVID-19 besmetting.

Murcia legt uit: "Toen we wiskundige modellen gebruikten, toonden we aan dat als het rhinovirus flink rondgaat onder de bevolking, het aantal nieuwe COVID-19-infecties afneemt. Het is erg belangrijk om dat in gedachten te houden als we bedenken dat rhinovirussen vaak wordt aangetroffen bij kinderen."

"We weten dat in Schotland ongeveer 40% van de COVID-19 infecties wordt waargenomen bij kinderen onder de vijf jaar, dus ons onderzoek zou voor een deel de verschillen kunnen verklaren die we zien in het ziektebeeld van COVID-19 bij kinderen en volwassenen."

"De uitkomsten van dit onderzoek heeft veel informatie opgeleverd. Wat dit onderzoek laat zien of tenminste doet suggereren is dat deze virussen met elkaar een wisselwerking hebben. Een paar jaar geleden hebben we met een soortgelijk onderzoek ook laten zien dat menselijke rhinovirus een interactie heeft met het griepvirus. Het onderzoek stelt ons in staat om nu te proberen om de mechanismen die deze interacties op moleculair niveau ondersteunen in kaart te brengen. Als we dit mechanisme begrijpen, zou dit kunnen leiden tot de ontwikkeling van nieuwe therapieën en behandelingen tegen COVID-19, zoals antivirale geneesmiddelen."

“In de tussentijd is vaccinatie onze beste beschermingsmethode."

De studie 'Humaan rhinovirusinfectie blokkeert SARS-CoV-2-replicatie in het respiratoire epitheel: implicaties voor COVID-19-epidemiologie' is gepubliceerd in het Journal of Infectious Diseases. 

 The common cold could offer some level of protection against Covid-19 infectionhttps://t.co/gS8S4D2yOx