ING bevriest bankrekening Viruswaarheid, Willem Engel: 'Ze willen mij ruïneren'

Willem Engel heeft geen toegang meer tot de zakelijke rekening van zijn actiegroep Viruswaarheid. De rekening is door ING geblokkeerd omdat Engel ondanks herhaaldelijke verzoeken geen inzage heeft gegeven in de voor de bank noodzakelijke gegevens, meldt een betrouwbare bron. ING gaat niet in op klantrelaties en wil het nieuws om die reden niet bevestigen. De Rotterdamse oproerkraaier laat het er niet bij zitten en dient een flinke schadeclaim in. 'Dit is een opmaat om mij te ruïneren.' 

Volgens de Wet op het financieel toezicht (Wft) en de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) mag een bank (ING in dit geval) alleen zaken doen met organisaties waarvan alle gegevens correct zijn vastgelegd. Deze gegevens moet de bank volgens de wet up-to-date houden. 'Daarom vragen we klanten periodiek deze gegevens te controleren', legt een woordvoerder van ING uit.

Engel, die het verzet tegen de coronamaatregelen van het kabinet als een persoonlijke vendetta lijkt te beschouwen, zou ondanks herhaaldelijke pogingen niet hebben voldaan aan het verzoek van zijn bank. 'Indien een klant geen of onvoldoende aan onze verzoeken voldoet, zijn wij genoodzaakt stappen te nemen', zegt een woordvoerder over de algemene gang van zaken bij de bank. 'Een maatregel als het bevriezen van een rekening nemen wij echt niet zomaar. Hier gaat een zorgvuldig proces aan vooraf, waarin wij intensief contact hebben met de partij waar het om gaat. Bij zo’n maatregel is er al voor een langere periode contact.'

Achterdochtige Engel bevestigt dat hij in eerste instantie niet op tijd de gegevens heeft verstrekt. 'Maar ik wist niet dat het verzoek van ING kwam, omdat het klantonderzoek door een externe partij werd gedaan. Inmiddels hebben we wel gewoon de gevraagde stukken geleverd. En toch gaat de bank over op deze maatregel. Zeer opmerkelijk. We zijn langzaam aan het veranderen in een maffiastaat. Hier is het laatste woord nog niet over gezegd.'

Jens Maliepaard, de advocaat van Engel, sommeert ING om direct de bankrekening weer toegangelijk te maken, anders zal een spoed kortgeding volgen. 'Hiermee gaat ING echt veel te ver', vindt Engel. 'Er wordt hier duidelijk op de man gespeeld. Mijn bedrijf en privérekening worden nu ook aangepakt terwijl die niets te maken hebben met de vragen omtrent Viruswaarheid.' 

Eerder gedoe omtrent donaties aan Viruswaarheid
Deze zomer was er ook al kritiek op de geldstromen van Viruswaarheid. Toen bleek dat de bankrekening waar alle tikkies en overige donaties van de sympathisanten van Viruswaarheid heengingen in beheer was bij de stichting Dancamundo. Van die stichting was dansleraar Willem Jengel zowel voorzitter, secretaris als penningmeester.

'Dancamundo is een in januari 2020 door Willem Engel opgerichte stichting met het doel dansreizen te organiseren', stelde een zegsman van Engel afgelopen zomer in antwoord op vragen van de media. 'Door de coronacrisis is de stichting nooit voor dit doel gebruikt. Er is dus nooit sprake geweest van een vermenging van activiteiten. Aan deze stichting was een eveneens ongebruikte bankrekening gekoppeld waarop donaties ontvangen zijn.' Viruswaarheid zou, volgens de woordvoerder van Engel, ook nooit "actief fondsen hebben geworven".