EUr is een deal!

Onder andere dankzij onze eigen Mark Rutte moesten de Europese leiders eindelijk eens een keer flink werken voor hun geld. Naar verluidt werd er flink hard onderhandeld over hoeveel geld er nu uiteindelijk naar de Zuid-Europese landen zou worden overgeheveld. Deze landen, platzak vanwege de voortdurende coronacrisis, zitten te springen om geld.

Italiê (209 miljard), Spanje (140 miljard), Polen, Hongarije en Malta (2,25 miljard) krijgen allemaal hun geld en zijn dolblij. Het geld wordt de komende drie jaar naar het zuiden gepompt en een gedeelte daarvan kan over een lange termijn, tegen een lage rente, worden terugbetaald.

Rutte heeft zwaar gevochten tegen nutteloze giften en er is een 'vangnet' voor het geval landen niet voldoende innoveren. De EU kan dan dreigen om het geld niet uit te keren. "Maar dit is niet iets wat we willen”, zegt Rutte, voor wie zo’n noodrem een harde voorwaarde was. "Wat je wil, is de dreiging."

Hongarije en Polen moeten zullen laten zien dat zij hun rechtsstaat niet verder uithollen. Volgens Rutte is ook daar een clausule voor opgenomen in het EU-akkoord.

Beide Oost-Europese landen gniffelen echter in hun vuistje, want het geld zal alleen stoppen met rollen als de EU unaniem besluit dat beide landen te weinig aan hervormingen gaan doen. Verwacht wordt dat Polen en Hongarije elkaar zullen steunen, zodat er nooit een unaniem besluit tegen hen genomen kan worden.

Een aantal zaken zijn gesneuveld. Zo wordt er geen 26 miljard uitgekeerd aan noodlijdende bedrijven en is budget voor onderzoek afgeschaft. Groene partijen en milieuorganisaties klagen dat er te veel geschrapt is in klimaatprogramma’s. Ook Greta Thunberg moest weer van zich laten horen: "Dit is een ontkenning van de klimaatnoodtoestand."

Ondanks alle slechte verhalen in Europa over de stugge Rutte, blijft de zuinige Rutte positief. "We zijn allemaal professionals. We kunnen er allemaal tegen als het eens botst. Ik heb nog echt steeds heel warme, goede verhoudingen met Emmanuel Macron, Angela Merkel en Giuseppe Conte."