Slachtoffer moet deal met leven bekopen: zeven jaar geŽist tegen Haagse verdachte

De officier eist vandaag in de rechtbank in Groningen zeven jaar gevangenisstraf tegen de 32-jarige man uit Den Haag voor medeplegen diefstal met geweld de dood ten gevolge hebbend. Tegen een 33-jarige medeverdachte eiste de officier een gevangenisstraf voor de duur van twaalf maanden, waarvan zes maanden voorwaardelijk. Hem wordt medeplegen diefstal verweten.

Aanleiding
Het lag in de planning dat de heer Wang eind oktober 2018 naar China zou afreizen. Om die reden wilde hij graag Chinese valuta hebben. Met verdachten is een afspraak gemaakt voor een geldwissel. Afgesproken werd de transactie op 18 oktober 2018 te laten plaatsvinden bij het restaurant van de heer Wang in Hoogeveen. De afspraak liep echter anders dan verwacht voor de heer Wang en zijn familie: hij heeft de deal met zijn leven moeten bekopen…

Onvoltooide geldwissel
Als primaire feit staat op de dagvaarding: “diefstal gevolgd door geweld om de vlucht mogelijk te maken, hetzij het bezit van het gestolene te verzekeren” met de dood tot gevolg. Uit alle onderzoeksresultaten kan de officier concluderen dat er geen sprake was van een geslaagde geldwissel, omdat verdachte nimmer zijn deel, de Chinese valuta, heeft overgeboekt naar het latere slachtoffer. Verdachte wist dat hij geen recht had op het door de heer Wang overhandigde euro’s en heeft daarmee opzettelijk en wederrechtelijk dat geld weggenomen.

De dood ten gevolge hebbende
Bij de inhoudelijke behandeling is uitgebreid ingegaan op de vraag of de verdachte schuld heeft aan de dood van de heer Wang. Diverse onderzoeksresultaten zijn aan de orde geweest, waaronder onderzoek door de VOA, de beschikbare beelden, het sectierapport van de heer Wang en het letselinterpretatieverslag van verdachte. Alles overziende is de officier van mening dat wettig en overtuigend bewezen kan worden dat verdachte zich schuldig heeft gemaakt aan diefstal met geweld ten gevolge waarvan de heer Wang is overleden.

Impact
Voor de nabestaanden is de impact enorm. Deze, destijds 45-jarige man, was naast vader en echtgenoot, een hard werkende ondernemer met een Chinees restaurant. Zijn vrouw en kinderen moeten leven met het verlies van hun vader en man, en moeten zelf het bedrijf, waarvan vele medewerkers afhankelijk zijn, runnen. Naast de impact op de familie van het slachtoffer is het gevoel van algemene onveiligheid ook groot geweest.

Benadeelde partij
Naast gevangenisstraf eist de officier dat het gestolen geldbedrag wordt teruggegeven aan de weduwe van de heer Wang. Ook verzoekt zij de vordering benadeelde partijen toe te kennen. In het geval van de vrouw van de heer Wang gaat het om ruim 500.000 euro aan gederfd levensonderhoud en overige kosten.

De rechtbank doet over twee weken uitspraak.