Ruim baan voor vissen in Utrechtse wateren

Waterschap Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR) en provincie Utrecht hechten belang aan een gevarieerde, gezonde visstand en gezond water. Daarom worden er vispassages aangelegd. Ze heffen de barrière op die stuwen, dammen, gemalen en sluizen vormen voor het leef- en voedselgebied van vissen.

David Reurslag is projectbeheerder bij waterschap HDSR: “Inmiddels zijn er in de provincie zo’n 70 vispassages aangelegd. Dit jaar leggen we er nog eens vijf aan. We leggen de passages aan bij stuwen en gemalen waar vissen normaal gesproken niet langs kunnen. Door middel van een vispassage kunnen de vissen verder zwemmen. Dat is van belang is voor de biodiversiteit: een gezonde visstand en gezond water.”

Vissen
Reurslag vervolgt: “Het doel van de aanleg van een vispassage is dat zoveel mogelijk vissen en vissoorten er gebruik van kunnen maken om hun levenscyclus te voltooien. Vissen die wij zien, zijn onder meer: voorn, stekelbaars, snoek, winde, maar ook de grote en kleine modderkruiper en baars. Uit eigen monitoring en onderzoek bij diverse eerder aangelegde vispassages blijkt dat door onze vispassages nagenoeg alle vissoorten, groot en klein, lang en kort kunnen zwemmen. Zowel goede als minder goede zwemmers en bodemvissen maken er gebruik van.” Een trotse projectbeheerder: “De vispasssages zijn duurzaam gebouwd en onderhoudsarm.”

Faunatunnel
De vispassage is eigenlijk een faunatunnel, maar dan onder water. Het verbindt watergangen waar in het verleden stuwen en gemalen zijn geplaatst. “Door de vispassages kunnen vissen zich tussen verschillende leefgebieden verplaatsen, ongunstige omstandigheden ontwijken en gebieden opnieuw bereiken,” aldus Reurslag.

De provincie Utrecht heeft in juni 2017 een Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3) subsidie beschikbaar gesteld van 1,16 miljoen euro aan waterschap HDSR voor het aanleggen van 14 vispassages. De subsidie bestaat voor de helft uit EU-geld en voor de andere helft uit provinciale middelen.