DENK Amsterdam wil dat 15 spookjongeren worden opgenomen in pilot 'Jongeren Schuldenvrije start'

Bij de pilot 'Jongeren Schuldenvrije Start', is te weinig rekening gehouden met zogenoemde spookjongeren, vindt DENK. De oppositiepartij wil dat deze jongeren ook worden meegenomen in het project en dat van minimaal vijftien spookjongeren de schulden gedeeltelijk worden vrijgesteld.

In de pilot van Amsterdamse wethouder Moorman (Armoede, PvdA) worden 150 jongeren tussen de 18 en 27 jaar met schulden intensief geholpen om weer uit de schulden te geraken. Daarvoor worden de schulden overgenomen en zelfs voor een deel kwijtgescholden.

Volgens DENK is het van groot belang dat tien procent van de plekken wordt gereserveerd voor spookjongeren, oftewel jongeren die niet staan ingeschreven in de gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens (BRP). Volgens DENK heeft tachtig procent van de spookjongeren namelijk schulden, terwijl dit bij de gemiddelde Amsterdamse jongere die wel ingeschreven staat 34 procent is.

Vijfduizend euro
Hoeveel spookjongeren er precies in Amsterdam leven is lastig te zeggen, aangezien zij vaak moeilijk te traceren zijn. "De schattingen variëren van een aantal honderd tot duizenden. Spookjongeren hebben niet alleen vaker schulden, deze zijn vaak ook ernstiger. Zo hebben zij gemiddeld een minimale schuld van vijfduizend euro, terwijl deze vanaf drieduizend als problematisch wordt bestempeld", zegt duo-raadslid Sheher Khan.

De redenen dat jongeren zich uitschrijven uit het BRP zijn bijna altijd financieel, meent Khan. "Ouders hebben een uitkering die wordt ingekort wanneer de jongere 21 wordt en geen opleiding volgt die recht geeft op studiefinanciering. Volgens de kostendelersnorm wordt de uitkering van een huishouden namelijk lager wanneer deze meer volwassenen telt. Dit is voor de jongeren vaak een reden om zich uit te schrijven, waarna de problemen zich snel opstapelen. Ze raken vast in een niemandsland."

Persoonlijke begeleiding
Volgens Khan is het belangrijk dat de spookjongeren tijdens het traject persoonlijke begeleiding krijgen. "De jongeren moeten intensief worden geholpen om hun leven weer op een rij te krijgen. Daarbij moeten de ouders bij het traject betrokken worden. Zo moet gekeken worden naar de mogelijkheden binnen de kostendelersnorm. Een andere optie is om de ouders hier tijdelijk van te ontheffen."