Overlastgevende jongeren in Bolsward gestraft

Bolsward stond van 9 februari 2019 tot en met 7 september 2019 in het teken van een groep jongeren die, samen of alleen, verantwoordelijk was voor een flink aantal strafbare feiten. Heel vervelend voor de slachtoffers maar ook voor de maatschappij die hier veel last van ondervindt. Joyriding, diefstal, belediging van ambtenaren, mishandeling en openlijk geweld, een greep uit de vele strafbare feiten die de bewoners uit Bolsward moesten doorstaan.

Werkstraf
Op de zitting van 19 november stonden alle drie de verdachten terecht voor de kinderrechter in Leeuwarden. Een van de verdachten, een 16-jarige jongen hoort 30 uur werkstraf voorwaardelijk met een proeftijd van 2 jaar tegen zich eisen. De jongen is tegen de rechter open en eerlijk over zijn aandeel in het openlijk geweld en de belediging waarvan hij wordt verdacht. De officier eist deze straf omdat uit de rapportages blijkt dat er na het plegen van de feiten nu veel goed gaat in het leven van de jongen. Een voorwaardelijke straf met een lange proeftijd moet ervoor zorgen dat dit zo blijft. De rechter is het hiermee eens en legt de straf conform de eis op.

Deels afstraffen deels stok achter de deur
Anders is dit met een 15-jarige jongen, die zeven strafbare feiten op zijn tenlastelegging heeft staan. Tijdens de behandeling op de zitting ontkent hij alles, terwijl er toch voldoende bewijs voorhanden is om zijn aandeel aan te tonen. Het gaat hier om joyriding en diefstal. Ook de mishandeling en openlijk geweld tegen twee slachtoffers vindt de officier bewezen. De verdachte neemt tijdens de zitting weinig verantwoordelijkheid voor zijn daden en dat baart zorgen voor de toekomst. Dat samen met het gegeven dat er sprake is van een groot aantal feiten die overlast en onveiligheid hebben veroorzaakt komt de officier tot een eis die deels afstraft en deels een flinke stok achter de deur is. De rechter legt 50 uur werkstraf op en twee weken jeugddetentie voorwaardelijk met een proeftijd van twee jaar en bijzondere voorwaarden, waaronder toezicht en begeleiding van de jeugdreclassering en het volgen van onderwijs.

Bijzondere voorwaarden
En dan staat de derde jongeman terecht. Deze nét 18-jarige wordt verdacht van 12 feiten, gepleegd in de periode vanaf 9 februari 2019 tot en met 7 september 2019, en deels gepleegd met de 15-jarige verdachte. De rechter spreekt hem uiteindelijk vrij van drie feiten, omdat de rechter twijfelt of de 15-jarige medeverdachte de waarheid spreekt over het aandeel van de 18-jarige verdachte. Maar de overige negen feiten kunnen wettig en overtuigend bewezen worden. Joyriding, vernieling, openlijk geweld, belediging agenten, uitgeven vals geld leveren hem 75 uur werkstraf op en vier weken jeugddetentie geheel voorwaardelijk met een proeftijd van 2 jaar en bijzondere voorwaarden als dagbesteding en begeleiding van de jeugdreclassering.

Een vierde verdachte, een 18-jarige jongen die meerderjarig was ten tijde van de gepleegde feiten, staat aanstaande vrijdag 6 december op zitting. Hem wordt onder andere openlijk geweld en diefstal verweten.