Toneelacademie mocht docent bewegingsleer ontslaan

Het gerechtshof ’s-Hertogenbosch heeft vandaag beslist dat de kantonrechter van de rechtbank Limburg op verzoek van de toneelacademie in Maastricht de arbeidsovereenkomst van een docent terecht heeft ontbonden. Tijdens zijn lessen bewegingsleer heeft de man in 2017 2 vrouwelijke studenten op een grensoverschrijdende manier aangeraakt.

Grensoverschrijdend gedrag
In 2006 kreeg de docent de eerste waarschuwing van zijn werkgever dat studenten melding maakten van verwarrende fysieke houdingscorrecties tijdens zijn lessen. In 2010 kreeg de docent een vergelijkbare waarschuwing met daarbij het verbod om studenten aan te raken. In het najaar van 2017 meldden 2 studentes grensoverschrijdend gedrag door de docent. De docent zou de ene studente tijdens een les een tik op haar billen hebben gegeven en daarbij hebben gezegd dat hij dat al langer had willen doen. Tijdens een massage-les zou hij de andere studente 2 keer een volledige lichaamsmassage hebben gegeven.

Bij de kantonrechter
De meldingen van 2017 zijn onderzocht door de ombudsman van de opleiding en door een extern onderzoeksbureau. Op basis van de uitkomsten van die onderzoeken heeft de opleiding de kantonrechter verzocht om de arbeidsovereenkomst van de docent te ontbinden op grond van (ernstig) verwijtbaar handelen. De kantonrechter van de rechtbank Limburg heeft de arbeidsovereenkomst toen inderdaad ontbonden omdat de docent met zijn gedrag ernstig verwijtbaar heeft gehandeld, ondanks indringende waarschuwingen van zijn werkgever. Het verzoek van de docent tot betaling van een transitievergoeding heeft de kantonrechter daarom afgewezen. De docent is tegen die uitspraak in hoger beroep gegaan.

In hoger beroep
Het hof onderkent dat de werknemer docent bewegingsleer was op een toneelopleiding en dat fysiek contact met studenten daarbij kan horen. Dat neemt niet weg dat een docent een eigen verantwoordelijkheid heeft voor de wijze waarop dit fysieke contact plaatsvindt, en daarmee voor een veilig leerklimaat tijdens zijn lessen. Zeker na de waarschuwingen over zijn gedrag had de man beter moeten weten. Het hof is van oordeel dat de kantonrechter de arbeidsovereenkomst terecht heeft ontbonden wegens verwijtbaar handelen.

Het hof vindt, anders dan de kantonrechter, niet dat de werknemer ernstig verwijtbaar heeft gehandeld. Volgens het hof heeft de werkgever zelf ook een aandeel in wat is gebeurd. Die is namelijk, zowel naar medewerkers als naar studenten toe, onvoldoende duidelijk geweest over wat wel en niet acceptabel is in termen van grensoverschrijdend gedrag. Volgens het hof moet de werkgever aan de man dan ook wel de verschuldigde transitievergoeding betalen.