Howick en Lili vermist

De in Nederland opgegroeide Armeense asielkinderen Howick (13) en Lili (12) zijn vannacht weggelopen bij hun pleeggezin, meldt de NOS. Ze zouden vandaag worden uitgezet naar Armenië. Het ministerie van Justitie bevestigt dat het onbekend is waar de kinderen nu zijn.

Vrijdag probeerde hun advocaat nog om de uitzetting via een kort geding tegen te houden, omdat het niet goed zou gaan met de moeder, die vorig jaar werd uitgezet. Dit werd echter afgewezen. Vorige maand oordeelde de Raad van State dat de kinderen mochten worden uitgezet, ondanks bezwaar van de Kinderbescherming.

Ook het kabinet had al laten weten de uitzetting van het tweetal door te willen zetten. Staatssecretaris Frank Harbers heeft gezegd dat hij niet van plan is zijn discretionaire bevoegdheid te gebruiken om ze te laten blijven. Volgens hem is er al achtmaal juridisch geoordeeld dat Armenië een veilig land is.

De moeder kwam in 2008 vanuit Rusland met Howick en Lili naar Nederland. Haar asielaanvraag werd een jaar later afgewezen, onder meer omdat de moeder de aanvraag onder Russische nationaliteit deed die ze niet bleek te hebben. Ze spande daarop nieuwe procedures aan. Het kabinet wil geen uitzondering maken vanwege de vrees dat dan meer asielzoekers hun procedure gaan rekken.

Een week geleden waren de twee ook al uit het zicht; toen waren ze op aangeven van de moeder ondergedoken. Ze meldden zich toen echter weer nadat voogdij-instelling Nidos tegen de moeder had gezegd dat de kinderen in detentie zouden worden geplaatst als ze door de autoriteiten werden gevonden. Die instelling moest de kinderen vervolgens op het pleegadres in de gaten houden.