OM haalt gegevens journalist uit dossier

In het onderzoek naar het lek bij de burgemeestersbenoeming van ’s-Hertogenbosch heeft de Rijksrecherche onder leiding van het Openbaar Ministerie Oost-Brabant onderzoek gedaan. Vorige week bracht het OM naar buiten dat daarbij de printgegevens van de telefoon van een journalist van het Brabants Dagblad zijn opgevraagd.

Het OM hecht groot belang aan vrije nieuwsgaring. Daarbij hoort dat journalisten in vrijheid hun werk moeten kunnen doen. Afgelopen vrijdag heeft het College van procureurs-generaal al laten weten dat het nooit had mogen gebeuren dat gegevens van een journalist op deze manier in een dossier terecht zijn gekomen. Dinsdag jl. kwam naar buiten dat ook is geprobeerd een gesprek tussen de verdachte en de journalist tijdens een ontmoeting op te nemen. De inzet van dit opsporingsmiddel heeft niet daadwerkelijk plaatsgevonden en het gesprek is dus ook niet opgenomen.

Het OM Oost-Brabant heeft besloten de telefoongegevens van de journalist uit het dossier te verwijderen, op verzoek van het Brabants Dagblad. Waar technisch mogelijk zullen de gegevens ook vernietigd worden. Met als gevolg dat de gegevens dus ook niet tot bewijs kunnen dienen in deze of andere strafzaken.

Als gevolg van het besluit de gegevens te verwijderen zullen de aan de verdediging verstrekte dossiers worden teruggehaald en zal een nieuw dossier worden samengesteld. Vanzelfsprekend zal aan de hand van het nieuwe dossier ook een nieuwe afweging in de zaak moeten worden gemaakt.