Defensie ontvangt UAV-simulator

Het 306 squadron op Vliegbasis Leeuwarden ontving afgelopen week een Europese simulator voor Unmanned Aerial Vehicles, onbemande vliegtuigen. Deze simulator maakt deel uit van een project van het Europees Defensieagentschap (EDA) en is onderdeel van een netwerk van trainingssimulatoren voor onbemande vliegtuigen.

Deelnemende landen kunnen hiermee direct informatie en ervaringen met elkaar delen. Het 306 Squadron is momenteel in oprichting op Vliegbasis Leeuwarden en gaat in de toekomst met de MQ-9 Reaper opereren.

Realistische scenario's
Begin 2016 spraken de EDA en de European Air Group (EAG) af om de samenwerking op trainingsgebied te vergroten. EDA nam het verbeteren van de onderlinge communicatie en gezamenlijke oefeningen voor zijn rekening. Dit gebeurde met de EAG dat zich toelegde op het daadwerkelijk koppelen van de simulatoren in de verschillende landen. Ook werden er realistische operationele scenario's ontwikkeld.

De zogenoemde MALE RPAS-gemeenschap (medium altitude long endurance, remotely piloted aircraft system) bestaat uit Duitsland, Frankrijk, Griekenland, Italië, Nederland, Polen en Spanje. België en Groot-Brittannië hebben zich voor deze gelegenheid ook bij het collectief aangesloten en brengen het aantal op 9 gekoppelde trainingssystemen.

Samenwerking
Naast het netwerk van 9 proceduretrainers hebben de deelnemers afspraken gemaakt over het delen van informatie over onderhoud, logistiek, trainingen en concepten en procedures. Zo is onder andere studiemateriaal van de verschillende Europese opleidingsscholen gelijkgeschakeld.

Defensie ontvangt UAV-simulator (Foto: Ministerie van Defensie)
Defensie ontvangt UAV-simulator (Foto: Ministerie van Defensie)