Miljoenen leraren en artsen nodig in Afrika

In Afrika zijn 10 miljoen extra onderwijzers en medisch personeel nodig om de groei van het aantal kinderen op te vangen. De kinderpopulatie van Afrika zal tussen nu en 2030 met 170 miljoen toenemen. Het bevolkingsaantal van minderjarigen op het continent komt dan op 750 miljoen.

Investeringen zijn daarom nodig in de gezondheidszorg, het onderwijs en voor de bescherming en emancipatie van vrouwen en meisjes. Dat extra geld moet "een absolute prioriteit voor Afrika zijn tussen nu en 2030", stelt Leila Pakkala, directeur voor het VN-kinderfonds Unicef in Oost- en Zuid-Afrika.

Volgens het Unicef-rapport is bijna de helft van de bevolking in het continent onder de achttien jaar. Kinderen vormen de meerderheid van de bevolking in ongeveer een derde van de 55 lidstaten van de Afrikaanse Unie. Met de huidige voorspelling bereikt het aantal kinderen in Afrika in 2055 de één miljard. Dat is een enorm potentieel, stelt de organisatie, als ze allemaal veilig en gezond kunnen functioneren in de gemeenschap, betaald werk hebben en zich politiek inzetten.

Miljoenen leraren en artsen nodig in Afrika
Miljoenen leraren en artsen nodig in Afrika (Foto: ANP)