Hier gaat het NL-Ontwikkelingsgeld naar toe

Moderne anticonceptie voor 1,8 miljoen vrouwen. En 200.000 banen gecreëerd of behouden in lokale ondernemingen. Het zijn slechts twee voorbeelden van wat er met Nederlands ontwikkelingsgeld is bereikt in 2016. Een overzicht van alle resultaten is te vinden op de nieuwe website: www.osresultaten.nl "Het gaat uiteindelijk om twee dingen: Het verbeteren van de leefomstandigheden van mensen in ontwikkelingslanden en aan de Nederlandse belastingbetaler laten zien dat zijn geld effectief wordt besteed", aldus minister Ploumen voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking.

Nadat de jaarlijkse resultatenrapportage, op een inzichtelijke manier gepresenteerd, vorig jaar voor het eerst op een Engelstalige website werd gepubliceerd (www.dutchdevelopmentresults.nl) volgt nu dus de Nederlandstalige versie. Iedereen die geïnteresseerd is – burgers, ondernemers, of medewerkers van maatschappelijke organisaties - kan met een paar klikken zien wat op de diverse beleidsterreinen gebeurt en wordt gepresteerd.

Naast seksuele gezondheid & rechten en de positie van vrouwen bestrijkt de site nog een groot aantal andere thema’s. Zoals: het stimuleren van ondernemerschap, het bevorderen van veiligheid & rechtsorde, het realiseren van voedselzekerheid, de beschikbaarheid van schoon water, het verlenen van noodhulp en steun aan burgerorganisaties. Enkele andere voorbeelden van resultaten in 2016 zijn: Bijna 2 miljoen boeren verhoogden vorig jaar hun productie, zodat hun inkomen kan stijgen. En 2,2 miljoen mensen kregen toegang tot hernieuwbare energie, denk aan zon, wind of biogas. Ploumen: "Investeren in ontwikkeling rendeert. En die lijn zullen we moeten vasthouden om in 2030 de Global Goals (SDG’s) te behalen, met als belangrijkste ambitie het uitbannen van extreme armoede in de wereld".

Uit de rapportages van 2013 tot en met 2016 blijkt verder onder meer dat door Nederlandse inzet in totaal tien miljoen mensen toegang tot schoon water hebben gekregen, 16 miljoen mensen nu betere sanitaire voorzieningen hebben en meer dan zeven miljoen mensen gebruik kunnen maken van hernieuwbare energie.