'Vwo-examen Nederlands veel te lang'

Met natuurwetenschappen en maatschappijwetenschappen voor havo-leerlingen en Nederlands voor vwo'ers zijn donderdag de eindexamens begonnen.

Sinds 1988 heeft het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS) in de eindexamenperiode een klachtenlijn voor wie iets te klagen heeft over geluidsoverlast of andere afleiding, een moeilijk examen of foutieve vragen.

Donderdag hebben veel vwo'ers geklaagd dat het examen Nederlands te lang zou zijn. Rond halfacht stond de teller al op bijna 12.000 klachten, iets meer dan in eerdere jaren. Havisten klaagden vooral over natuurwetenschappen: er waren veel vragen over het begrip 'elektriciteit'. Veel leerlingen die dat onderwerp minder goed beheersen, voelden zich benadeeld en wisten het LAKS telefonisch of via de website te vinden.

Bijna 210.000 leerlingen in het voortgezet onderwijs doen nu eindexamen. De laatste examens zijn op 27 mei. Voor wie dat nodig heeft, zijn er half juni herexamens.

LAKS: vwo-examen Nederlands was veel te lang
'Vwo-examen Nederlands veel te lang' (Foto: ANP)