LAKS wil spellingscontrole voor dyslectici behouden

Dyslectische leerlingen die tot afgelopen jaar gebruik mochten maken van spellingscontrole, komen dit jaar bedrogen uit. Het College voor Toetsen en Examens heeft besloten om vanaf 2016 de spelling tijdens het centraal examen mee te laten tellen, en dus mag niemand meer gebruik maken van een spellingscontrole bij de vakken Nederlands en Engels. 

Scholen kunnen er wel voor kiezen om ernstig dyslectische kinderen tóch toe te staan om een spellingscontrole te gebruiken, alleen krijgen die leerlingen dan maximale aftrek voor het onderdeel spelling. Dat komt volgens het LAKS  (Landelijk Aktie Komitee Scholieren) neer op tien procent aftrek, oftewel een vol punt dat de student dan in moet leveren.

Het LAKS komt dan ook tegen de afschaffing in opstand, omdat het vindt dat duizenden leerlingen ernstig worden gedupeerd. Het Komitee is een petitie begonnen. “In de praktijk komt het erop neer dat leerlingen met dyslexie per definitie minder punten krijgen op een aantal examens dan leerlingen zonder dyslexie. Dit gaat in tegen het principe van gelijke kansen en daarom roepen wij onze achterban op om deze petitie te tekenen“, aldus de voorzitter van het LAKS, Andrej Josic. 


Kinderen voor Kinderen / Dyslectisch