KNMI positief over klimaatakkoord

Het KNMI is zeer positief over het klimaatakkoord, dat zaterdag in Parijs werd afgesloten. "Wij zijn verheugd omdat de wereldleiders de zorgen over het klimaat nu vertaald hebben in concrete afspraken die de wereldwijde stijging van de temperatuur moeten tegengaan. Het akkoord is ook een wereldwijde erkenning van hetgeen de klimaatwetenschappers in vele rapporten hebben verteld: dat het klimaat verandert als gevolg van een door de mens veroorzaakte uitstoot van broeikasgassen", aldus hoofddirecteur Gerard van der Steenhoven na een uitgebreide bestudering van het akkoord.

Het weerinstituut zegt dat alle zorgen nog niet zijn weggenomen. "Het KNMI zal uiteraard het klimaat nauwgezet en met de beste onderzoeksmiddelen blijven monitoren en klimaatmodellen steeds meer verfijnen. Niet alleen om de afgesproken beperking van de temperatuurstijging objectief te kunnen waarnemen, maar ook de gevolgen van klimaatverandering in kaart te brengen."

KNMI positief over akkoord
KNMI positief over akkoord (Foto: ANP)