Dekker wil dat scholen meer informatie geven

Ouders en leerlingen moeten veel meer en heldere informatie krijgen over scholen in het basis- en in het voortgezet onderwijs. Op die manier kunnen ze een meer afgewogen keuze maken voor een school.

Dat vindt staatssecretaris Sander Dekker (Onderwijs) die de komende twee jaar meer werk wil maken van het inzichtelijk maken van gegevens van en over scholen. Volgens hem moet de informatie gericht zijn op wat ouders en leerlingen willen weten en niet alleen op wat een school zelf openbaar wil maken, laat hij aan de Tweede Kamer weten.

Dekker wijst erop dat ieder kind anders is en elke ouder de keus daarom op een eigen manier maakt. "Vind je veel uren gym per week belangrijk? Of zoek je een school die gespecialiseerd is in dyslexie? En hoe tevreden zijn andere ouders en leerlingen over de school?"

Inzicht
Dit soort informatie wil hij onder meer terugzien op de website scholenopdekaart.nl. Deze site moet volgens hem hèt platform worden om scholen op belangrijke punten te kunnen vergelijken. Ook moeten ouders, maar ook leraren zelf, meer inzicht krijgen in de financiële keuzes die een schoolbestuur maakt. Daarom moeten ook de jaarverslagen van scholen standaard openbaar worden, met leesbare stukken, vindt Dekker.

Ook het ministerie van Onderwijs zelf moet meer informatie gaan verstrekken, onder meer over toetsen en schooladviezen. Meer openheid leidt volgens hem ook tot meer kwaliteit in het onderwijs omdat het schoolbesturen motiveert om evenwichtige keuzes te maken.

Dekker wil dat scholen meer informatie geven
Dekker wil dat scholen meer informatie geven (Foto: ANP)