SER: Meer inspraak voor studenten en docenten

Minder oog voor de cijfertjes en minder bureaucratie. Meer inspraak voor studenten en docenten. Meer aandacht voor kwaliteit en meer prikkeling van talenten. Zo moet het hoger onderwijs in Nederland eruit komen te zien, adviseert de Sociaal-Economische Raad (SER) vrijdag.

De raad is kritisch over de prestatieafspraken die nu gelden. Daarin staat bijvoorbeeld hoeveel procent van de studenten op een universiteit of hbo binnen een bepaalde periode het bachelordiploma moet halen. Instellingen die meer afgestudeerden afleveren, krijgen meer geld. Maar het is niet verstandig om alleen daarnaar te kijken, vindt de SER. Het is ook belangrijk wat studenten meekrijgen tijdens hun opleiding en hoe ze zich ontwikkelen.

Bij die prestatieafspraken is bovendien "te weinig rekening gehouden met kwaliteitsopvattingen"van docenten, studenten en het bedrijfsleven dat de studenten later in dienst zou moeten nemen. De SER adviseert om de prestatieafspraken te vervangen door 'kwaliteitsafspraken'. Daarbij zouden studenten en docenten betrokken moeten worden.

SER: Meer inspraak voor studenten en docenten
SER: Meer inspraak voor studenten en docenten (Foto: ANP)