'Genoeg gegevens voor besluit kunstsubsidies'

Minister Jet Bussemaker denkt dat de Tweede Kamer toch genoeg informatie zal hebben om bijtijds te besluiten over de subsidies voor de kunst- en cultuurwereld in de periode 2017-2020. Dat staat in een brief die ze donderdag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. De Algemene Rekenkamer was begin dit jaar bang dat de Kamer gegevens tekort zou komen voor een goed oordeel.

Het was op dat moment in politiek Den Haag niet bekend in hoeverre de bezuinigingen in de 'kunstenplanperiode' 2013-2016 direct verantwoordelijk waren voor het opheffen van bepaalde instellingen. Evenmin was duidelijk hoe andere instellingen nog wel verder konden. En de karige gegevens die er waren, besloegen alleen nog maar het jaar 2013.

Maar volgens Bussemaker kan de Kamer nu gaan putten uit verschillende nieuwe stukken, waaronder een advies van de Raad voor Cultuur en onderzoek naar het cultuurbeleid sinds 2010. Om de meest actuele gegevens te verstrekken, laat ze in mei nog onderzoek doen naar de toestand van gesubsidieerde en niet-gesubsidieerde instellingen.