Kilometerheffing in spits lastig uitvoerbaar

Het invoeren van een kilometerheffing voor personenauto's is moeilijk uitvoerbaar als die alleen plaatsvindt op drukke snelwegen in de spits. Een eenvoudiger opgezette spitsheffing in de Randstad en op snelwegen in Noord-Brabant en Gelderland kan juist weer op minder maatschappelijk draagvlak rekenen, zo blijkt uit onderzoek.

Een kilometerheffing van 11 cent per kilometer op drukke wegen in de spits is maatschappelijk rendabel, zowel bij hoge als lage economische groei, melden het Centraal Planbureau (CPB) en het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) vandaag. De uitvoerbaarheid is volgens de twee wel een probleem. 'Alleen drukke wegvakken beprijzen is verwarrend voor de weggebruiker, die vaak niet weet welke wegen mét en welke zonder heffing zijn.'

Een vaste heffing voor alle gereden kilometers is volgens de onderzoekers nog niet maatschappelijk rendabel. Dat is pas het geval als de drukte op het wegennet meer dan twee keer zo groot is als nu.