Bij tien procent schadereparaties sprake van fraude

Bij meer dan tien procent van de reparaties van blikschade bij auto's wordt gefraudeerd door de schadeherstellers. Dat concludeert het Verbond van Verzekeraars na een steekproef onder vijfhonderd reparaties. Uit het donderdag gepubliceerde onderzoek door acht verzekeraars blijkt dat bij de fraudegevallen de werkelijke kosten van het herstellen van de blikschade gemiddeld achttien procent lager lag, dan het bedrag dat is uitgekeerd door de verzekeraars. Bij een aantal gevallen was zelfs sprake van een verschil van vijftig procent.

De aanpak van de frauderende schadeherstellers loopt uiteen. Sommigen zetten niet-gebruikte onderdelen op de rekening. Anderen dienden een rekening in voor het vervangen van plaatwerk, terwijl het oude blik alleen was uitgedeukt. Spuitwerk dat was doorgerekend aan de verzekeraars bleek niet of nauwelijks te hebben plaatsgevonden.

De koepelorganisatie omschrijft de fraude als een 'structureel en omvangrijk' probleem en noemt de uitkomsten 'volstrekt onacceptabel'. De branche moet volgens de verzekeraars erkennen dat er een groot probleem is, en maatregelen nemen. De eerste gesprekken die hierover zijn gevoerd waren 'bemoedigend', aldus het verbond. De verzekeraars gaan zelfs de controles opvoeren. Ook kijken ze of de consumenten kunnen worden ingeschakeld, door de calculatie van de schadeherstellers naar ze op te sturen 'zodat autobezitters misstanden ook zelf signaleren'.