Gemeenten willen meer belasting kunnen heffen

Gemeenten willen meer belastingen kunnen heffen, zodat ze voor een groter deel verantwoordelijk worden voor hun eigen inkomsten. Voorzitter Annemarie Jorritsma van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten heeft dat zondag gezegd in een interview met Nu.nl.

Volgens Jorritsma is Nederland 'een raar land' vergeleken bij de rest van Europa, omdat gemeenten hier maar circa 10 procent van hun inkomsten uit eigen belastingen halen. Het overige deel ontvangen ze van het Rijk. "In de rest van Europa moeten gemeenten voor minimaal de helft van de inkomsten eigen belastingen heffen. Soms zelfs helemaal volledig", zegt Jorritsma. De eigen inkomsten die Nederlandse gemeenten via belastingen binnen halen, zijn volgens haar 'veel te weinig om je eigen risico's te kunnen dragen'.

Het pleidooi van Jorritsma staat volgens haar los van de overheveling van Rijkstaken naar gemeenten, waaraan dit kabinet werkt. "Maar het wordt er wel door versterkt."