Ruim 5 miljoen chronisch zieken

In Nederland lijden 5,3 miljoen mensen aan een chronische ziekte. Volgens het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) is het aantal chronisch zieken in 8 jaar tijd met 17 procent gestegen. De groei komt niet alleen door de vergrijzing, maar ook doordat ziekten eerder worden gezien en doordat behandelingen beter zijn geworden, waardoor mensen langer leven. Ook zijn huisartsen beter gaan bijhouden wie een chronische aandoening heeft.

De stijging van het aantal Nederlanders met zogenoemde multimorbiditeit, die in een bepaalde periode meer danéén chronische ziekte hebben, is met 26 procent toegenomen, aldus het RIVM.