Pechtold: kabinet komt nu maar naar ons

D66 wil niet meer op eigen initiatief meedenken met het kabinet. Fractieleider Alexander Pechtold heeft in het afgelopen jaar meerdere keren de hand gereikt en voorstellen gedaan, maar dat werd naar eigen zeggen niet gewaardeerd. "Als het kabinet nog wat van ons wil, komt het maar naar ons", zegt hij dinsdag in Het Financieele Dagblad.

"Ik zeg het nu: ik ben wel uitgedacht met die constructieve ideeën, ik draai het om", aldus een getergde Pechtold. "Laat het kabinet bij het debat over de Miljoenennota over een van onze tegenvoorstellen maar zeggen: dat heeft D66 beter bedacht dan wij. Dan pas heeft het zin om weer te praten."

In plaats van een akkoord te sluiten met D66 maakte het kabinet wel afspraken met de werkgevers en vakbeweging over een sociaal akkoord. Hervormingsafspraken over het ontslagrecht en de WW werden hierin uitgesteld en afgezwakt.

"Dat uitstelgedrag kost Nederland 23 duizend banen", aldus Pechtold. "Daardoor is het nog altijd onduidelijk of het kabinet er een meerderheid voor vindt in de Eerste Kamer. In zijn zoektocht naar draagvlak is het kabinet juist draagvlak verloren."