Staatsbosbeheer verpatst natuurgebieden

Staatsbosbeheer verkoopt vanaf mei natuurterreinen in de Overijsselse gemeenten Hellendoorn en Wierden. De maatregel vloeit voor uit het regeerakkoord van kabinet-Rutte 1, waarin was opgenomen dat Staatsbosbeheer tussen 2013 en 2017 honderd miljoen euro moet bijdragen aan het terugdringen van het begrotingstekort.

De te verkopen gebieden liggen buiten de Ecologische Hoofdstructuur, het netwerk van natuurgebieden in Nederland. Het gaat om 128 hectare in de omgeving van het dorp Daarle, die zijn verdeeld in 76 kavels en dit voorjaar in vier fasen worden aangeboden.

In de eerste fase gaat het om zestien kavels, vooral kleinere bossen, grasland en houtwallen, variërend in grootte van een halve tot vijf hectare. Later wordt ook het 21 hectare grote natuurgebied Bruineveld verkocht. De netto-opbrengst vloeit rechtstreeks naar de staatskas.

De kijkdagen staan gepland in april. De verkoop is in handen van Troostwijk Vastgoed Verkoop. De natuurterreinen worden per online verkoop openbaar verkocht. Iedereen mag bieden.


Staatsbosbeheer verpatst natuurgebieden Overijssel (Foto: Novum)