Nederlanders negatiever over euro

Nederlanders zijn het afgelopen jaar negatiever geworden over de euro. Het aantal mensen dat de gemeenschappelijke munt benoemde als positief resultaat van de Europese Unie daalde van 31 procent begin 2012 naar 26 procent aan het eind van dat jaar. Dat blijkt uit de zogeheten Eurobarometer die de Europese Commissie maandag heeft gepubliceerd.

Nederlanders zijn daarmee positiever dan de gemiddelde Europeaan, hoewel die ook negatiever is geworden. Dat percentage daalde van 21 naar 18 procent. Het vrije verkeer van personen, goederen en diensten wordt door 36 procent van de Nederlanders genoemd als meest positieve resultaat van de EU, gevolgd door de vrede die sinds de Tweede Wereldoorlog heerst tussen de lidstaten (33 procent).

Ook vinden steeds minder Nederlanders dat de EU de crisis moet bestrijden. In 2011 vond nog ruim de helft van de ondervraagden (53 procent) dat dit een taak van de EU was, inmiddels is dat 36 procent. Van de gemiddelde Europese burger vindt 49 procent dat de EU de crisis moet bestrijden.

Uit het onderzoek blijkt verder dat het aantal Nederlanders dat zich 'Europees burger' voelt, vorig jaar is toegenomen. In Nederland steeg het aantal van zestig naar 67 procent. In heel Europa steeg dit percentage licht, van 61 naar 63 procent. In Nederland zijn het vooral de 55-plussers die zich vaker (72 procent) Europeaan voelen dan jongeren (63 procent).

Weinig inwoners van de EU zijn van plan om met het zogeheten Europees burgerinitiatief (EBI) de democratie binnen de EU te 'versterken' door een onderwerp op de Europese agenda te zetten, blijkt uit de peiling. Een op de vijf Europeanen overweegt om hiervan gebruik te maken. Dat geldt ook voor de Nederlandse respondenten (21 procent).

De Europese Commissie meet sinds 1973 de publieke opinie over Europese zaken. De gegevens voor de huidige Eurobarometer werden tussen 3 en 18 november 2012 vergaard. In totaal werden 26.622 Europese burgers geïnterviewd. De Nederlandse cijfers zijn gebaseerd op 1016 interviews.


Nederlanders negatiever over euro (Foto: Novum)