Bijstand 32 weigerende kaswerklozen gestaakt

De gemeente Den Haag heeft de uitkeringen van 32 bijstandsgerechtigden die aan het werk zouden gaan in kassen in het Westland stopgezet. Nog eens negentien uitkeringstrekkers is een korting van dertig procent opgelegd. De bestrafte werklozen kwamen onder meer zonder kennisgeving niet opdagen of weigerden deel te nemen aan het project, meldt de gemeente Den Haag.

Aan het project om werklozen in kassen in het Westland te laten werken doen verschillende gemeenten mee. Volgens Den Haag hebben alle gemeenten sinds de start van het project 170 maatregelen opgelegd aan uitkeringstrekkers.

De gemeente Den Haag meldt verder dat 178 uitkeringen zijn stopgezet. Dat kwam onder meer omdat de uitkeringsgerechtigden zelf werk hebben gevonden. Anderen gaven, zonder reden op te geven, aan geen bijstand meer te willen ontvangen.

Het project, waarmee Den Haag in maart aan de slag ging, is vooralsnog geen doorslaand succes, erkent de gemeente. Tot nog toe hebben zeven Haagse uitkeringsgerechtigden er een contract aan overgehouden.

Dat het project vooralsnog geflopt lijkt, komt volgens de gemeente onder meer doordat het onder grote tijdsdruk tot stand is gekomen. "Bij de selectie van kandidaten is daardoor op de benodigde werknemerscompetenties minder strikt getoetst." Daarbij begint het werk al zo vroeg in de ochtend dat het openbaar vervoer nauwelijks al rijdt.

Verder stelt de gemeente dat de selectie van kandidaten gelijk opliep met de eerste grote oogstpiek in de tuinbouw, waardoor de werkgevers zich genoodzaakt zagen op andere wijzen aan personeel te komen in plaats van op de gemeente te wachten. "Het plaatsingsklimaat is daardoor niet optimaal geweest." Het project wordt dit najaar geëvalueerd.