Onduidelijkheid over wachtlijsten jeugdzorg

Bureau Jeugdzorg geeft te weinig informatie over de omvang en ernst van de wachtlijsten voor jeugdzorg. Zo is het onduidelijk in hoeveel gevallen het wachten verantwoord is. Dat schrijven vier regionale Rekenkamers in een rapport over wachtlijsten.

In juli stonden bijna drieduizend kinderen langer dan de vastgestelde negen weken op de wachtlijst. Langer wachten mag alleen als dat volgens Bureau Jeugdzorg verantwoord is. In slechts zes gevallen was het onverantwoord. Volgens de onderzoekers was er in deze gevallen sprake van een crisissituatie. De Rekenkamers noemen het aantal van zes kinderen 'zeer beperkt'. Zij vinden het 'onaannemelijk' dat zo veel kinderen daadwerkelijk zo lang kunnen wachten.

Van de in totaal 2974 kinderen die langer moesten wachten ontving ruim de helft al een vorm van jeugdzorg, maar volgens de onderzoekers was die vaak niet volledig. Ook rapporteerde Bureau Jeugdzorg niet of dat verantwoord was. Zo kon het zijn dat er kinderen buiten beeld raakten.