Obama gaat China harder aanpakken

President Barack Obama is van plan een taskforce op te richten om China te controleren op mogelijke handels- en overige commerciële overtredingen. Dit als onderdeel van een bredere inspanning van het Witte Huis om zich tijdens het Amerikaans verkiezingsjaar assertiever op te stellen ten opzichte van Beijing. Dat zeggen twee regeringsfunctionarissen.

De zogenaamde Enforcement Task Force zal gericht zijn op het handhaven van de Amerikaanse handelsregels. Hoewel de taakgroep een generieke naam meekrijgt stellen de functionarissen dat de groep specifiek gericht is op het monitoren van China. De groep zal bestaan uit functionarissen uit diverse ministeries, waaronder de ministeries van financiën, handel en industrie, en vertegenwoordigers van het Amerikaanse Kamer van Koophandel.

Obama zal de oprichting van de taakgroep naar verwachting aankondigen tijdens of rond zijn jaarlijkse toespraak tot de leden van het Amerikaanse Congres.

De taakgroep - en de bredere inspanningen van de Amerikaanse regering om daadkrachtiger op te treden bij kwesties als de waardering van zijn munteenheid ten opzichte van de dollar, de toegang tot de Chinese markt en vraagstukken omtrent intellectuele eigendomsrechten - staan naar verwachting ook op de agenda tijdens het bezoek van China's vicepresident Xi Jinping aan Washington volgende maand.