'Stoppen met werken op 65e straks onmogelijk'

Voor mensen met een klein inkomen is het volgens FNV Bondgenoten vanaf 2020 onmogelijk nog langer op hun 65e te stoppen met werken. Doorrekenen van het nieuwe AOW- en pensioenakkoord heeft dat uitgewezen, aldus de bond die fel tegen het akkoord is.

Volgens het akkoord gaat de pensioen- en AOW-leeftijd in 2020 van 65 naar 66. De leeftijd wordt gekoppeld aan de levensverwachting en stijgt daardoor in 2025 waarschijnlijk door naar 67. Mensen kunnen nog wel op hun 65e stoppen met werken, maar worden dan wel 6,5 procent gekort op hun AOW per jaar dat zij eerder stoppen dan de dan de geldende pensioenleeftijd.

Wel gaat vanaf 2013 de AOW-uitkering bovenop de inflatie met 0,6 procent per jaar omhoog om het mensen financieel mogelijk te maken er toch voor te kiezen op hun 65e op te houden met werken.