Kamer wil snel besluit Afghanistan

De Tweede Kamer wil haast maken met de besluitvorming rond de nieuwe missie in Afghanistan. Voor het krokusreces, dat 18 februari begint, moet de kogel door de kerk zijn. Dat heeft de Kamer dinsdag besloten.

Voordat de Kamer besluit of wordt ingestemd met de voorgestelde missie worden deskundigen gehoord. Donderdag moeten de fracties aangeven wie ze voor deze rondetafelgesprekken aan de tand willen voelen over de details van de missie en de situatie in Kunduz, de noordelijke provincie in Afghanistan waar de trainingsmissie plaats moet vinden.

D66-fractievoorzitter Alexander Pechtold drong aan op een snelle besluitvorming. Hij wees erop dat door het vallen van het kabinet het besluit al bijna een jaar vertraging heeft opgelopen. Ook PVV-Kamerlid Hero Brinkman en SP-Kamerlid Harry van Bommel willen haast maken, zo gaven zij aan.

Het wel of niet steunen van de politie-trainingsmissie zorgt ook binnen partijen voor discussie. Dinsdag bekritiseerde PvdA-coryfee Jan Pronk zijn eigen partij. Die is louter om binnenlandse politieke redenen afgehaakt, stelt Pronk, die zelf overigens ook tegen de missie is.

GroenLinks-fractievoorzitter Jolande Sap zei dinsdag na afloop van het vragenuurtje in de Kamer dat de fractie 'een worsteling' doormaakt over het besluit. Enerzijds wil GroenLinks mensen in de wereld helpen, anderzijds wil de partij geen vechtmissie ondersteunen.

Sap verzekerde dat zij de emoties die spelen in de achterban van GroenLinks serieus neemt. Uit een peiling van Maurice de Hond bleek dat slechts 16 procent van de GroenLinks-stemmers voor een nieuwe missie is.

Steun van GroenLinks is nodig om tot een meerderheid te komen. De PVV, PvdA, SP en Partij voor de Dieren hebben al aangegeven tegen de missie te zullen stemmen.