Formatie VVD-CDA-PVV mislukt

Zojuist is bekend geworden dat de onderhandelingen tussen VVD, CDA en PVV mislukt zijn. Om 18:00 zal er, in Nieuwspoort, een persconferentie volgen met meer informatie over de reden waarom de besprekingen gestaakt zijn.

Hoewel er de laatste paar dagen veel problemen zijn in de besprekingen, vooral uit CDA-huize, gingen de onderhandelaars vanmorgen toch weer praten. Dit is dus uiteindelijk op niets uitgelopen.

De NOS meldt, via het kanaal Politiek24, dat het CDA uiteindelijk de partij was die de stekker uit de gesprekken heeft getrokken.

Rutte
In de persconferentie van de lijsttrekkers heeft Mark Rutte het spits afgebeten. Hij begon met een korte samenvatting van problemen binnen het CDA van de afgelopen dagen. De VVD heeft de conclusie getrokken dat het CDA een stabiele factor zou zijn voor verdere onderhandelingen. Echter wilde Geert Wilders niet mee in deze visie. Ook dankte Rutte Verhagen en Wilders voor de 'prettige samenwerking' van de afgelopen weken.

Rutte zal, voor de volgende ronde, adviseren dat hij zelf een regeerakkoord zal schrijven. Dit om de 'snelheid van het proces' te kunnen garanderen. Het idee hierachter is dat andere partijen zich hier bij aan kunnen sluiten.

Over de, tot nu toe, gemaakte afspraken tussen de drie partijen zei Rutte "Ik denk dat rechts-Nederland hun vingers zou aflikken als ze wisten wat er allemaal op papier stond".

Wilders
De leider van de PVV heeft zijn visie als tweede gegeven. Hij begon met de woorden "Helaas, met een streep onder 'helaas', is deze formatie mislukt." Hierna gaf hij aan dat het vertrouwen van Wilders in het CDA tot een dieptepunt was gedaald. Dit kwam enkel door de drie dissidenten binnen de christelijke partij. Wilders zei expliciet dat hij dit verlies van het vertrouwen niet wijt aan Verhagen.

Als eis voor verdere onderhandelingen wilde Wilders dat de drie dissidenten zich schriftelijk zouden commiteren aan de uitslag van een eventueel CDA-congres of anders hun zetel ter beschikking zouden stellen. Dit om de 21 zetels van het CDA, en hiermee de meerderheid in de Tweede Kamer, te kunnen garanderen. Volgens Wilders wilde en kon Verhagen deze garantie niet geven.

Volgens de PVV-voorman heeft links-Nederland, sinds de brief van Klink, weer een meerderheid gekregen in de Tweede Kamer. Op de vraag of de eis van een schriftelijke verklaring wel redelijk was, reageerde Wilders wat geïrriteerd. Hij gaf aan dat de problemen 'absoluut niet door ons werden veroozaakt, maar door het CDA'.

Volgens het enige PVV-lid was de partij bereid tot vergaande concessies. Hij sprak van 'ik weet dat hiermee niet het PVV-programma uitgevoerd zou worden en dat was acceptabel'. Ondanks deze bereidheid om het programma in te leveren, waren de dissidenten binnen het CDA voor Wilders de doorslag om de stekker uit de onderhandelingen te trekken.

Verhagen
De lijsttrekker van het CDA begon zijn verklaring over het vertrouwen dat nodig is voor een formatie. Hij schetste de situatie van de laatste 24-48 uur en gaf aan dat het vertrouwen binnen het CDA was hersteld. Echter heeft hij moeten constateren dat dit vertrouwen niet meer aanwezig was bij Wilders.

Hoewel Wilders er niet meer op vertrouwde dat het CDA 21 zetels zou kunnen behouden, weersprak Verhagen dit in zijn verklaring. Hij gaf aan dat de drie dissidenten zich open genoeg opstelden om in te kunnen stemmen met een eventueel akkoord. Verhagen is van vaste overtuiging dat de drie zich zouden schikken naar de koers die hij ingezet heeft.

Over de eis van Wilders zegt Verhagen dat deze niet alleen onredelijk is, maar zelfs onmogelijk. Kamerleden zijn immers op persoonlijke titel gekozen en niet op partijtitel. De kamerzetel hoort dus aan hen toe, niet aan een partij. Daarnaast is Verhagen volledig overtuigd van de volgzaamheid van de drie leden.

Het plan van Rutte om een eigen regeerakkoord te schrijven, voor er ook nog maar onderhandelingen of partners bekend zijn, vindt Verhagen een goed en moedig plan. Volgens hem heeft Rutte, als winnaar van de verkiezingen en onderhandelaar, een goed beeld van wat er allemaal op welke manier in zo'n akkoord zou moeten komen. Ook zou het CDA hier achter kunnen staan.

Het mislukken van de onderhandelingen is voor Verhagen niet een onverdeeld negatief resultaat natuurlijk. De problemen die binnen de partij waren ontstaan door het praten met de PVV zullen, naar alle waarschijnlijkheid, nu opgelost zijn. Echter is hij wel teleurgesteld. Hij geeft aan dat, na vier weken onderhandelen en twee dagen crisisberaad, het jammer is om geen resultaat te bereiken.

Over de positie van Verhagen binnen de fractie wilde hij geen duidelijk antwoord geven. Hij gaf enkel aan dat hij 'zich realiseert dat het CDA 21 zetels heeft in de Tweede Kamer'. Echter vindt hij zichzelf wel capabel genoeg om aan te blijven als fractievoorzitter, aangezien hij de fractie 'op één lijn' heeft kunnen houden.

De vraag 'wie heeft de formatie laten klappen, Klink of Wilders?', wilde Verhagen niet beantwoorden. Wel herhaalde hij nogmaals zijn overtuiging dat Klink cs zich zouden schikken naar de mening van het congres en de leden. Een CDA'er is immers 'zo trouw als een hond', aldus Verhagen.

Meer informatie volgt zodra deze bekend wordt.


VVD-leider Mark Rutte kan opnieuw coalitiepartners gaan zoeken