Kamer vraagt kabinet om bezuinigingsplan

Een meerderheid in de Tweede Kamer dringt bij het kabinet aan op een bezuinigingsplan van 3,2 miljard euro. De Kamer wil voor Prinsjesdag een plan op tafel hebben voor bezuinigingen die in 2011 moeten worden doorgevoerd.

Het kabinet kondigde vorig jaar wel aan dat in 2011 ruim drie miljard moet worden bezuinigd, maar harde afspraken werden hier niet over gemaakt. Met het oog op de oplopende staatsschuld en het begrotingstekort, vindt de Kamermeerderheid dat het kabinet nu snel plannen moet maken en op zoek moet naar draagvlak in de Kamer.