Liberalen stappen uit Belgische regering

De Belgische minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen, Vincent van Quickenborne, heeft zojuist bekendgemaakt dat de partij Open Vld uit de regering stapt. De breuk in de regering betekent niet direct dat het kabinet-Leterme II valt, aangezien de drie overige partijen nog een kleine meerderheid behouden.

"De vooropgestelde timing is niet gerespecteerd en de gemaakte afspraken niet nagekomen. Wij zullen dan ook vragen om de Vlaamse splitsingsvoorstellen op de agenda van de Kamer te zetten. Onze fractieleider Hilde Vautmans heeft daarvoor het initiatief al genomen en wij gaan ervan uit dat alle Vlaamse partijen die voorstellen steunen. Op die manier willen we de druk opvoeren om iedereen op zijn verantwoordelijkheid te wijzen", aldus Vld-voorzitter Alexander de Croo.

Open Vld dreigde gisteren dat het vandaag uit de regering zou stappen als er vandaag geen akkoord zou komen over het tweetalige kiesdistricht Brussel-Halle-Vilvoorde (BHV). Zowel Vlaamstaligen als Franstaligen hebben kritiek op het plan om BHV op te delen in een Vlaamstalig deel en een tweetalig deel.

Update 12.52 uur
Eerdere berichten dat premier Leterme reeds bij de koning Albert zou zijn, worden ontkend. Er wordt rekening gehouden met de mogelijkheid dat premier Leterme later vandaag het ontslag van de regering aan de koning aanbiedt.