Simonis: weinig misbruik in mijn tijd

Voordat kardinaal Simonis in 1985 gepromoveerd werd tot dit ambt, was hij sinds 1970 bisschop van onder andere Rotterdam. De kardinaal zei vandaag weinig gevallen van misbruik te kennen uit zijn tijd in de havenstad. "Als ik tien gevallen heb meegemaakt, is dat veel", zei de man vandaag.

De gevallen van misbruik die indertijd aan het daglicht kwamen, zijn 'in behandeling genomen' volgens Simonis. De kardinaal wilde niet aangeven hoeveel gevallen er bij hem bekend zijn en of er juridische stappen zijn ondernomen.

Eén priester uit ambt gezet
"Als het om een priester ging, was ik verantwoordelijk. Als het om een religieus ging, dan ging de overste van de betreffende orde erover." Een priester uit zijn ambt zetten, is volgens Simonis 'een keer gebeurd'.

"In de tijd dat ik zelf op het kleinseminarie zat, heb ik nooit iets bemerkt van misbruik", zegt de kardinaal. De voormalig bisschop kijkt wel met interesse uit naar het onderzoek dat oud-minister Wim Deetman gaat uitvoeren. "Er zijn wel honderden meldingen. Maar om hoeveel aanklachten gaat het? En gaat het dan om religieuzen of priesters? Daar ben ik benieuwd naar."

Religieuze ordes
Volgens Simonis is het niet waarschijnlijk dat veel priesters het misbruik gepleegd zouden hebben. Volgens hem liggen de problemen meer in de religieuze ordes. "Tachtig procent van de gemelde gevallen komt uit religieuze ordes. Dat is een wereld die ver van mij afstond, waar ik nooit iets mee te maken had."