Overheid wil huisvredebreuk legaliseren

De overheid vertrouwt blijkbaar niemand meer. Miljoenen Nederlanders kunnen een ambtenaar op hun stoep verwachten voor een controle. Deze controles vinden plaats zonder enige verdenking, maar als je op je privacy gesteld bent en de controle weigert, kan dit je een hoop geld gaan kosten. Je kunt dan je kinderbijslag, AOW of andere uitkeringen verliezen.

Een wet die dit mogelijk gaat maken, ligt nu in de Tweede Kamer. Volgens het kabinet moet de wet er komen om 'het draagvlak van sociale voorzieningen in de samenleving te behouden'. Als de wet er komt zullen gemeenten, de Sociale Verzekeringsbank en het UWV zelf mogen beslissen wanneer ze inbreuk gaan maken op de privacy van mensen voor een controle. Er zal vooral gecontroleerd worden of iemand wel echt alleen woont en of diegene wel zijn eigen kinderen verzorgt.

Volgens rechtsgeleerden zal de wet er echter niet komen. Dit omdat de wet in strijd zou zijn met het thuisrecht van burgers, dat is vastgelegd in de grondwet. Ook het Europese Verdrag voor Rechten van de Mens zou geschonden worden door het wetsvoorstel.

Het voorstel zou volgens het kabinet niet leiden tot meer opsporing van fraude. Dit hoeft echter ook niet, omdat er een 'preventieve werking' van de wet uit moet gaan. Overigens is het nu ook al mogelijk om personen die verdacht worden van fraude met een bezoekje te vereren.

Het doorzoeken van de woning van iemand die nergens van verdacht wordt, mag echter niet. De enige uitzondering hierop is wanneer de burger het niet erg vindt als ambtenaren in hun kasten liggen te snuffelen. Gemeenten vinden dit echter niet genoeg en willen al bij de eerste aanvraag van een uitkering controles kunnen uitvoeren.