Voortgang managerstrijd


FOK! is een site die gemaakt wordt door vrijwilligers, zodoende kan bij uitval van mensen geen extra capaciteit worden ingehuurd. Hierdoor is de voortgang van de manager in gevaar gekomen. We zetten echter door!

Sommige users merkten afgelopen week terecht op dat er geen mogelijkheid was tot wisselen. Uiteindelijk leek het ons beter om dat niet te laten doen. Dit betekent dat er na ronde 3 voor het eerst gewisseld kan gaan worden.

Het onderdeel 'subleagues' zal eerst verder moeten worden getest. Op dit moment is onduidelijk of deze terugkeren. Zoals je wellicht gemerkt hebt, werkten deze niet vlekkeloos, de wijze zoals wij op FOK! dat graag zien.

Wij vragen begrip voor de situatie en hopen dat onze keus zich uitbetaald in een mooie managerstrijd.