Kabinet: Weg met de regels, het is crisis!

Het kabinet gaat een aantal milieu- en bouwregels tijdelijk opzij schuiven om de bouw van woningen, windmolenparken en de aanleg van wegen te versnellen. Procedures worden verkort. Dit blijkt uit een vertrouwelijk stuk dat de Volkskrant heeft ingezien.

De maatregelen vormen tezamen de 'crisis- en herstelwet', die premier Balkenende afgelopen maart aankondigde. Door de regels te versoepelen, hoopt het kabinet werkgelegenheid te creëren in crisistijd. Het geld voor de projecten is bij de onderhandelingen voor het crisispakket in maart al gereserveerd.

De wet - een verzameling van tijdelijke ingrepen - wordt waarschijnlijk nog door de ministerraad besproken voordat het kabinet op vakantie gaat. Afgelopen weken is uitvoerig overlegd met onder anderen de ministers Eurlings (Verkeer en Waterstaat), Cramer (VROM), Van der Laan (Wonen en Wijken), Van der Hoeven (Economische Zaken) en de premier.

De wet heeft betrekking op onder meer de verdubbeling van het spoor tussen Amsterdam en Almere, de bouw van bedrijventerrein het Klavertje 4 bij Venlo en de bebouwing van de Zuidplaspolder bij Gouda.

Verder staat in het plan de versnelde aanleg van zeven wegprojecten, waaronder de verbreding van de A6/A9 tussen Amsterdam en Almere, de A2 bij Maastricht en de A74 bij Venlo. Ook de aanleg van de A4 ten zuiden van Delft, waarover al meer dan een halve eeuw wordt gesteggeld, lijkt nu daadwerkelijk ter hand te worden genomen. Het is niet de bedoeling dat er later nog andere infrastructurele werken onder de wet worden geschoven.

Projecten zullen onder een soepeler vergunningenregime vallen. Warmtekoudeopslag, een milieuvriendelijke techniek om gebouwen te verwarmen of te koelen, hoeven aan minder vergunningen te voldoen. Straks gaan niet langer gemeenten over de vergunningen voor windmolenparken met meer dan zes windmolens, maar de provincies.

Het wordt voor verhuurders van woningen eenvoudiger om milieubesparend dubbelglas aan te brengen, omdat minder huurders met de ingreep hoeven in te stemmen. Ook de tijdelijke verhuur van koopwoningen wordt mogelijk.


Kabinet: Weg met de regels, het is crisis!  (foto: DAG)