'Allochtone meerderheid R'dam in 2012'

Cijfers van het Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) van de gemeente Rotterdam wijzen uit dat momenteel nog 52 procent van de 588.398 inwoners in de stad autochtoon is. Als het aantal allochtone inwoners met dezelfde snelheid blijft groeien, zullen zij in 2012 het aantal autochtonen overstijgen.

Surinamers, Turken en Marokkanen vormen de grootste groep allochtonen. De Marokkaanse en Antilliaanse gemeenschap groeien momenteel het snelst in de Maasstad.

Onderzoeker Marco Hoppesteyn zegt het volgende over de groeiende bevolking van allochtone afkomst: "De groei van het aantal allochtonen wordt deels verklaard door immigratie. De laatste jaren vestigen zich relatief veel Roemenen, Polen en Chinezen hier. De economische crisis heeft vooralsnog geen invloed op die trend. Maar wat niet is, kan nog komen. Ook het geboortecijfer laat zich moeilijk voorspellen. De kleinkinderen van migranten worden bovendien gedefinieerd als autochtoon. Deze groep groeit de komende jaren."