WHO: Landen moeten zich op ergste voorbereiden

Een varkensgrieppandemie is niet onvermijdelijk, maar landen zouden zich op het ergste moeten voorbereiden. Dit heeft de plaatsvervangend directeur-generaal van de Wereldgezond-heidsorganisatie (WHO), Keiji Fukuda, vandaag in Genève gezegd.

"Landen zouden de gelegenheid moeten aangrijpen om zich op een pandemie voor te bereiden", aldus de VN-functionaris.

Het aantal sterfgevallen dat waarschijnlijk te wijten is aan varkensgriep, ligt in Mexico op ongeveer 150. Vandaag is ook in andere landen verspreiding van het virus geconstateerd.

Het aantal varkensgriepgevallen dat in laboratoria is bevestigd, is inmiddels opgelopen tot 79, aldus de WHO.

WHO: Landen moeten zich op ergste voorbereiden  (foto: ANP)