Kabinet wijst op 'goed burgerschap'

In de strijd van het kabinet om de Nederlandse burger weer fatsoen bij te brengen, komt er binnenkort een zogenaamde waardencatalogus. Minister Ter Horst van Binnenlandse Zaken zegt dat daarin ondermeer wordt vastgelegd wat 'goed burgerschap' inhoudt.

Lid worden van een politieke partij, maatschappelijk actief zijn, voor elkaar zorgen, respect hebben voor de politie en voor elkaar. Dat zijn enkele dat van de punten die volgens de minister bij goed burgerschap horen. Verantwoordelijkheid en zelfredzaamheid moeten centraal staan.

Daarnaast wijst het kabinet op de rechten en plichten die elke burger heeft. "Veel mensen zijn zich zeer bewust van hun rechten, maar veel minder van hun plichten. Die balans gaan we herstellen als kabinet."