Intelligente man heeft beter sperma

'Mannen denken niet met hun hoofd' ,deze (vooral door vrouwen) veel gebruikte uitdrukking heeft eindelijk wetenschappelijk bewijs opgeleverd. Wetenschappers zijn er namelijk achter gekomen dat de kwaliteit van het sperma een indicatie is voor de intelligentie van een man. Uit het recent uitgevoerde onderzoek blijkt dat mannen die hoog scoorden op verschillende intelligentietesten, gemiddeld over gezondere zaadcellen beschikken dan mannen die laag scoorden.

Evolutie psycholoog Geoffrey Miller, van de universiteit van New Mexico, legt uit dat dit onderzoek niet hoeft te betekenen dat sperma en intelligentie door dezelfde genen beïnvloed worden. "Eerder dat de twee met elkaar in verband staan door een ingewikkeld web van biologische- en omgevingsfactoren." Miller ontdekte het verband tussen gezond sperma en intelligentie door gegevens die verzameld zijn tijdens een onderzoek in 1985 opnieuw te analyseren.

Het team van Miller keek naar de statistische link tussen het aantal gezonde zaadcellen en de scores op intelligentietesten. "Het verband tussen de twee is niet baanbrekend groot, maar het is er wel degelijk," vertelt Miller. "En het is heel interessant," voegt hij er aan toe. De evolutie psycholoog denkt dat intelligentie veel te maken heeft met de persoonlijke gezondheid van een man. Hij presenteerde zijn onderzoek op de universiteit van Harvard.


Foto bij: Intelligente man heeft beter sperma (foto: DAG)