Kamer zet streep door milieuzones Amsterdam

De plannen van Amsterdam voor het instellen van een milieuzone voor vervuilende auto's kunnen de prullenbak in. De Tweede Kamer stemde woensdag in met twee moties die het weren van vervuilende auto's uit het centrum van de hoofdstad praktisch onmogelijk maken.

Zo mag Amsterdam alleen een milieuzone instellen als er landelijke afspraken zijn gemaakt. Het wordt een 'ratjetoe' als iedere gemeente op eigen houtje zo'n zone gaat instellen, waarschuwde minister van Verkeer Camiel Eurlings (CDA) na de stemming. "Dan weten automobilisten niet meer waar ze aan toe zijn." Ook mag de aanpak van Amsterdam niet nadelig uitpakken voor mensen met een laag inkomen. De bewindsman voorspelde dat de 'burger met een kleine beurs' hard wordt geraakt wanneer hij een nieuwe auto moet kopen.

De gemeenteraad van Amsterdam vergadert woensdag over het plan. De milieuzones zouden volgend jaar worden ingesteld. Het kabinet en de Tweede Kamer verzetten zich ertegen, omdat het weinig effectief zou zijn. Met de aangenomen moties hoopt de minister een krachtig signaal af te geven aan het stadsbestuur. "Deze aanbeveling is heel duidelijk: doe het niet."

Amsterdam heeft de plannen inmiddels afgezwakt. Aanvankelijk wilde de gemeente alle auto's weren die zonder roetfilter of op diesel rijden. Hetzelfde zou gelden voor auto's die op benzine of lpg rijden van voor 1992. Vorige maand werd het plan versoepeld. In plaats van het bouwjaar zou nu naar de euronorm worden gekeken. Via het kentekenregister kan worden opgezocht hoeveel een auto daadwerkelijk vervuilt.

Eurlings spreekt van een 'draconische maatregel' die de luchtkwaliteit niet substantieel verbetert. Wil de maatregel zin hebben, dan moet de gemeente auto's van vijf jaar en ouder onder een strikt toelatingsregime laten vallen. De bewindsman verwacht veel meer van de nieuwe luchtwet om de luchtkwaliteit in grote steden te verbeteren of het instellen van een gedifferentieerd parkeertarief. Bezitters van vervuilende auto's betalen dan meer parkeergeld dan 'schone' automobilisten.

Hoewel het kabinet de gemeente Amsterdam niet kan tegenhouden om een besluit te nemen om een milieuzone in te stellen, kan Eurlings nog een 'veiligheidssleutel' inzetten waardoor het eventuele besluit praktisch onuitvoerbaar wordt. Voor het vaststellen van de uitstoot van auto's heeft Amsterdam namelijk toegang nodig tot de database van de rijksdienst RDW, waarin alle kentekens zijn opgeslagen.

De bewindsman weigert Amsterdam de toegang tot de RDW-gegevens. "Als Amsterdam ermee instemt, zal ik de veiligheidssleutel gebruiken."