Kamer heeft 160 miljoen meer voor noorden

Icoon PolitiekHet doek lijkt nu echt gevallen voor de Zuiderzeelijn. Alles wijst erop dat minister van Verkeer Camiel Eurlings tegemoet wil komen aan de regeringspartijen CDA, PvdA en ChristenUnie om 160 miljoen euro extra te besteden.

De drie fracties schaarden zich vandaag in een debat in de Tweede Kamer achter het kabinetsbesluit om af te zien van de snelle treinverbinding die de Randstad en Groningen zou moeten verbinden.

Zij willen wel extra geld uit het spoorbudget, bovenop de twee miljard aan toegezegde compenserende investeringen door het Rijk in het noorden. De bewindsman zei bereid te zijn die wens "welwillend" te bekijken. Hij liet het alleen nog afhangen van de formulering van de motie.