Kabinet gaat haatuitingen harder aanpakken

JustitieDe ministerraad heeft ingestemd met een voorstel van CDA-minister Ernst Hirsch Ballin van Justitie om zogenoemde haatuitingen steviger aan te pakken. Hieronder vallen uitingen die ''enkel het doel hebben om anderen in de samenleving ernstig te kwetsen''.

Om dit mogelijk te maken hoeft de wet niet te worden veranderd. Wel houdt het in dat de strafbaarstelling van godslastering gehandhaafd blijft. Het Openbaar Ministerie gaat voor de strengere aanpak meer prioriteit geven aan de opsporing en vervolging van discriminatie, haatzaaien en het ernstig kwetsen van anderen.

Drie jaar geleden wilde toenmalig regeringspartij D66 het artikel over smadelijke godslastering juist geheel uit de wet schrappen. De partij reageerde toen op de suggestie van de toenmalige CDA-minister van Justitie Piet Hein Donner dat het wetsartikel over godslastering strenger zou moeten worden toegepast. D66 zei toen dat er geen sprake van kan zijn ''dat diepgelovigen erger geraakt kunnen worden dan atheïsten.''

Hirsch Ballin is duidelijk een andere mening toegedaan. ''Mensen kunnen niet alleen ernstig gekwetst worden door iets over henzelf te zeggen, maar ook over wat hun heilig is'', aldus een verklaring van het ministerie van Justitie.

De hardere aanpak is een direct gevolg van een wetenschappelijk rapport van eind 2006. Daarin werd gewezen op de soms zeer grove uitingen die te vinden zijn op internet. ''Zeker deze bovenlaag moet worden aangepakt'', stelt het kabinet van CDA, PvdA en ChristenUnie.