Wilders en CDA tegen vrijgeven Mein Kampf

Icoon PolitiekGeert Wilders zet zich af tegen het idee van PvdA-minister Ronald Plasterk van Onderwijs dat het boek Mein Kampf van Adolf Hitler vrij verkrijgbaar moet zijn. De fractieleider van de PVV sprak vandaag van een ''krankzinnig voorstel''.

Plasterk heeft geopperd om het verbod op Mein Kampf op te heffen in reactie op Wilders' verzoek de Koran te verbieden omdat het heilige boek aan zou zetten tot gewelddadig gedrag. ''De Koran verbieden, dat gaat de mensen te ver. Maar Wilders heeft gelijk dat het vreemd is dat Mein Kampf wŔl verboden is'', stelt de minister in het blad Hollands Diep.

De PVV-politicus vindt de opvatting van Plasterk de wereld op z'n kop. ''Ik vraag de Koran te verbieden omdat het boek aanzet tot haat en vervolgens krijgen we er nog een haatzaaiboek bij'', reageerde Wilders.

CDA
Ook het CDA is allerminst gelukkig met de uitspraken van Plasterk. Tweede Kamerlid Sybrand van Haersma Buma gaat hem er schriftelijke vragen over stellen. ''De minister moet weten dat Mein Kampf het meest haatzaaiende boek uit de wereldgeschiedenis is'', aldus Van Haersma Buma. ''Door de ideologie ervan zijn miljoenen mensen omgekomen. Het boek is heel bewust verboden. Ik zie niet in waarom het nu opeens in de vrije verkoop moet komen.''

De CDA'er noemt het onbegrijpelijk dat Plasterk zijn opmerkingen over Mein Kampf maakt in de discussie over de Koran. Het in verband brengen van beide boeken moet juist worden vermeden, stelt hij.


Moet Mein Kampf vrij verkrijgbaar zijn? Stem in de poll!