Helft gunt roker geen nieuwe longen

Bijna de helft van de Nederlanders (49%) vindt dat rokers minder recht hebben op een nieuwe long dan niet-rokers. Een meerderheid van 62% vindt dat 'brave burgers' die een donororgaan nodig hebben voorrang moeten krijgen boven misdadigers.

Het zijn enkele uitkomsten van de Quest Grote Leven en Dood EnquÍte die het populairwetenschappelijke maandblad door TNS NIPO liet houden onder duizend Nederlanders. Uit de peiling blijkt ook dat Nederlanders vinden dat iedereen gelijk is als het om gezondheidszorg gaat: ůůk koningin Beatrix moet op de wachtlijst als ze een donorhart nodig heeft, antwoordde 88%.

Euthanasie vinden de meeste mensen een zaak van de naaste familie: die zou volgens 90% moeten beslissen of een euthanasieverzoek wordt ingewilligd.Een rokers en niet-rokerslong